ابزارها | ایده پردازان مبتکر جوان

ابزار محاسبه تکنس،قطر داخلی،میانگین قطرهای خارجی، دوپهنی و عرض نوار شناساگر لوله

توجه! کاربر گرامی جهت محاسبه تکنس،قطر داخلی،میانگین قطرهای خارجی، دوپهنی و عرض نوار شناساگر لوله فرم زیر را تکمیل کنید.
مهم ! کاربر گرامی در حال حاضر این ابزار فقط برای محاسبه محصولات HDPE می باشد.
نوع محصول
grade
Pressure Number
سایز لوله
نام محصول